Freedor på Lindesbergs Kommun

Freedor ÄldreboendeEnklare att öppna och hantera branddörrar

Med Freedor som lösning för boende inom äldrevården i Lindesbergs Kommun har hantering av branddörrar till boende förenklats.

 

 

 

 

Enklare att öppna och hantera branddörrar

Med Freedor som lösning för boende inom äldrevården i Lindesbergs Kommun har hantering av branddörrar till boende förenklats.

En välkänd utmaning i många äldreboenden är kombinationen av lättillgänglighet och hög säkerhet.
Med traditionella dörrstängare får många boende problem att själva ta sig in och ut ur sina rum.
Detta medför ett extra arbete för personal samt inskränkningar för boende att själva röra sig fritt.

Idag bygger många utrymningsstrategier på att rum i boende byggs som egen brandcell och att man ska utrymma boende med hjälp av räddningstjänst. En central faktor blir då de brandklassade dörrarna in till varje rum, och att de stängs i händelse av brand. Freedor har med sin free-swing funktion varit en viktig del i lösningen. I free-swing läge så kan boende enkelt utan i stort sett något motstånd hantera dörrarna utan svårigheter utan att för den delen tumma på säkerheten vid ett larm. Dörrarna kan ställas upp i valfritt läge och den flexibiliteten betyder mycket. Vid ett brandlarm kommer dörrar med Freedor monterat automatiskt att stänga.

Total har cirka 500 dörrar utrustats med Freedor inom kommunen.
____________________________

" – Att Freedor fungerar med alla brand- och utrymningslarm på marknaden samt den ekonomiskt fördelaktiga lösningen har varit en nyckelfaktor till varför valet fallit på Freedor. Och vi är extra stolta att Lindesberg kommun valt att satsa på Freedor. Vi kunde locka med pris, exklusivitet och en smidig lösning som fungerade oberoende av vilket brandlarmsystem som fanns installerat"
Johan Barvemo Regionchef hos vår partner B&I 
__________________________________

Underhållmässigt handlar det om kommande batteribyten på Freedor som kommer att skötas av kommunens egen underhållsavdelning.