Dorgard Smartsound

Dorgard Smartsound är en anordning för att säkert hålla en branddörr öppen och automatiskt stänga den vid ljudet av ett brandlarm. Den har förbättrad ljudigenkänning med nya SmartSound-tekniken. Enheten kan användas för att hålla branddörren öppen i alla lägen.

Till skillnad från elektromagnetiska alternativ kräver Dorgard inga dragna ledningar eftersom den är batteridriven. Installationen är enkel, snabb och icke-störande. Den fästs på branddörren med fyra skruvar och tar ca 5 minuter att installera. När du har satt in batterierna som medföljer är Dorgard klar för tjänst.

När enheten håller en branddörr öppen lyssnar den kontinuerlig efter brandlarmets ljudnivå. Ca 14 sekunder efter att larmet går kommer Dorgard Smartsound att släppa sitt låsta läge så branddörr stängs för att hindra spridning av brand och rök.

Dorgard Smartsound lämpar sig för normala miljöer, t.ex. kontor, vårdhem och hotell som har ett automatiskt brandlarmsystemet installerat men fungerar även med andra typer av brandvarningssystem.

Dorgards unika funktioner

  • Installeras på mindre än fem minuter - Uppfyller EN 1155 - Stänger automatiskt branddörrar när brandlarmet ljuder
  • Finns i svart och vitt utförande
  • Kan ställas in att automatiskt stänga dörren vid fastställd tid (nattstängning)
  • Med helt nya Smartsound ljudfilterteknik
Dorgard

Dorgard