Deafgard - Larmindikering för hörselnedsatta

Automatisk indikering för personer med hörselnedsättning.

Många personer lider av nedsatt hörsel, är döva eller hörselskadade. I händelse av brand kan en person med hörselnedsättningar kanske inte höra brandlarmet, speciellt när de sover. Deafgard är en trådlös, batteridriven, akustiskt och portabel enhet som hjälper till att larma hörselskadade eller personer med hörselnedsättning vid tex. brandlarm.

Den anslutna vibrator delen placeras under kudden innan man lägger sig. När Deafgard enheten hör brandlarmet börjar den vibrera och därigenom väcka den sovande. Samtidigt aktiveras blinkande ljusdioder och LCD-skärmen ger en visuell indikator att brandlarmet har utlöst. Detta ger personen möjlighet att utrymma byggnaden till en säker plats.

Unika Deafgard fördelar:

  • Ingen installation krävs vilket sparar tid och kostnader
  • Deafgard är helt trådlös och kan enkelt flyttas till olika rum
  • Aktiveras automatiskt när brandlarmet ljuder
  • Kan även fungera som alarmklocka för personer med hörselnedsättning
  • Ger personer med funktionsnedsättningar förutsättningar att självständigt utrymma i händelse av ett larm

Deafgard används inom områden som hotell, vandrarhem och olika former av boende

Deafgard
Deafgard kudde webbDeafgard Handover