Freedor till Lindesbergs Kommun


Vi har fått en beställning på 200 stycken Freedor av B&I. Slutkunden är Lindebergs Bostäder där installation sköts av NCC och är del i ett större projekt att uppgradera brandskyddet inom äldreboenden.

"Mycket glädjande att vi får förtroendet att leverera Freedor till äldreboenden i Lindesberg. Vi har under lång tid arbetat med att erbjuda Freedor till denna målgrupp där bla. dess freeswing funktion är mycket uppskattad.
Att Freedor fungerar med alla brand- och utrymningslarm på marknaden samt den ekonomiskt fördelaktiga lösningen har varit en nyckelfaktor till varför valet fallit på Freedor".